logotype
Engleski i vrtic za decu Vrabac 1
Kursevi stranih jezika za odrasle Vrabac
Engleski i vrtic za decu Vrabac 3
Engleski i vrtic za decu Vrabac 4
Engleski i vrtic za decu Vrabac 5
Engleski i vrtic za decu Vrabac 6
Engleski i vrtic za decu Vrabac 7
Engleski i vrtic za decu Vrabac 8
Engleski i vrtic za decu Vrabac 9
Engleski i vrtic za decu Vrabac 10
Engleski i vrtic za decu Vrabac 11
Engleski i vrtic za decu Vrabac 12

Telefon:+381603600344 email:office@vrabac.rs Adresa:Kralja Petra I 23, 34000 Kragujevac (Centrotekstil 2. sprat)

Karakteristike Montesori obrazovanja

Heterogene starosne grupe

Deca su podeljena u grupe tako da razlika u godinama nije veća od 3. Mladja deca tako imaju priliku da uče dok posmatraju stariju decu, dok stariji svoja znanja prenose mladjima , čime pokazuju dublji smisao razumevanja a istovremeno stiču samopouzdanje i odgovornost. Učionica je društvo samo za sebe, koje podstiče jednake mogućnosti za sve i gde dete može socijalno da se razvija.

Samo-obrazovanje

Montesori pristup je okrenut detetu i omogućava svakom da se pojedinačno razvije u atmosferi koja podstiče saradnju a ne takmičenje. Edukacija svakog deteta se najbolje realizuje kroz spontanu aktivnost u okruženju koje ne podstiče takmičenje, i čiji je rezultat radost učenja i disciplina. Takvo okruženje razvija dečiju unutrašnju motivaciju i vodi ih ka aktivnom učešću u sopstvenom obrazovanju, istraživanju okoline, sopsobnosti da uče kroz lična iskustva.
Pipremljena sredina - ovaj pojam u Montesori pedagogiji podrazumeva učionicu koja je organizovana tako da odgovori potrebama svakog deteta i njegovim interesovanjima. Namestaj, prostor i predmeti su prilagodjeni dečjem uzrastu i razvoju. Važna odlika Montesori materijala je da u sebi sadrže
takozvanu kontrolu greške koja je od suštinskog značaja za razvoj dece, i na takav način vodi dete do saznanja što je efikasnije od objašnjenja odraslog. Pripremljenu sredinu karakterišu i sloboda u izboru materijla, sloboda da okrije svoje mogućnosti, da spozna granice svoje slobode kao i slobode drugih. Ovakav pristup kao krajnji rezultat daje samo-disciplinu.

Obrazovanje čula

Budući da se bave istraživanjem sveta oko sebe, čula otvaraju put znanju. Montesori obrazovanje čula nudi detetu kjuč za istraživanje spoljašnjeg sveta. Upoznavanje boja, oblika, mirisa, visine, debljine i drugih osobina predmeta je osnova intelektualne edukakacije u Montesori pedagogiji, jer omogućava aktivno učešće mozga i pokreta u procesu inteligentne aktivnosti. Dete dobija obrazovanje koje je od neprocenjive vrednosti za razvoj i usavršavanje vešina posmatranja, poredjenja, rasudjivanja.