Montesori vrtić - škola stranih jezika
 +381603600344    office@vrabac.rs      

Kursevi engleskog jezika za decu

Kursevi stranih jezika za decu

Nastava se odvija 2 puta nedeljno, čas traje 60 minuta. Kursevi engleskog jezika su organizovani po grupama od 12 polaznika.

Deca su raspoređena po starosnim grupama od 3 do 6 godina, od 6 do 7, i od 7 do 9 godina.

Omogućite VAŠOJ DECI da steknu znanje i samopouzdanje u svoje znanje!

U radu sa decom se koristi Montesori pedagoški princip!


Kursevi engleskog jezika za odrasle

Opšti kursevi engleskog jezika za sve nivoe.

Kursevi pripreme za polaganje Kembridž ispita.

Individualni kurs engleskog jezika.

Kurs poslovnog engleskog jezika.

Upis je stalno otvoren i možete da se priključite u bilo kom trenutku.

Za vise informacija nas pozovite ili posetite.

Kursevi stranih jezika za decu

Učite engleski na drugačiji način!

Kursevi stranih jezika za decu

Pozitivan efekat koji muzika ima na usvajanje jezika je dokazan u kliničkim studijama koje su sprovodili muziko-terapeuti. Uz muziku bolje se usvaja akcenat, intonacija, poboljšava memorija i gramatika a u velikoj meri utiče na raspoloženje i uživanje dok traje proces učenja a samim tim je i veća motivacija.

Dobra atmosfera koja vlada na času je izuzetno važna polaznicima koji na zabavan način stiču nova znanja. 

Ovakav vid usvajanja jezika pruža više mogućnosti za upoznavanje kulture drugog naroda i prevazilaženje ježičkih barijera koje mogu da se pojave usled nepoznavanja iste.

Rezultati koji se postižu su izuzetni, polaznici ovakvog kursa se brže oslobađaju akcenta koji je kakakterističan za Balkan i tako uspostavljaju prirodniju komunikaciju što je posebno važno osobama koje žele da rade u sredinama u kojima je osnovni jezik komunikacije engleski.

Sarajlina 6 - igraonica Kamičak, 34000 Kragujevac
34000 Kragujevac
+381 60 3600344; +381 60 3600345;

Od ponedeljka do petka od 07:30 to 16:30