logotype
Engleski i vrtic za decu Vrabac 1
Kursevi stranih jezika za odrasle Vrabac
Engleski i vrtic za decu Vrabac 3
Engleski i vrtic za decu Vrabac 4
Engleski i vrtic za decu Vrabac 5
Engleski i vrtic za decu Vrabac 6
Engleski i vrtic za decu Vrabac 7
Engleski i vrtic za decu Vrabac 8
Engleski i vrtic za decu Vrabac 9
Engleski i vrtic za decu Vrabac 10
Engleski i vrtic za decu Vrabac 11
Engleski i vrtic za decu Vrabac 12

Telefon:+381603600344 email:office@vrabac.rs Adresa:Kralja Petra I 23, 34000 Kragujevac (Centrotekstil 2. sprat)

Engleski

Kursevi engleskog jezika za decu

Nastava se odvija 2 puta nedeljno, čas traje 60 minuta. Kursevi engleskog jezika su organizovani po grupama od 12 polaznika.

Deca su raspoređena po starosnim grupama od 3 do 6 godina, od 6 do 7, i od 7 do 9 godina.

Omogućite VAŠOJ DECI da steknu znanje i samopouzdanje u svoje znanje!

U radu sa decom se koristi Montesori pedagoški princip!

Engleski za decu

Kursevi engleskog jezika za odrasle

Opšti kursevi engleskog jezika za sve nivoe

Kursevi pripreme za polaganje Kembridž ispita

Individualni kurs engleskog jezika

Kurs poslovnog engleskog jezika

Upis je stalno otvoren i možete stalno da se priključite

Za vise informacija nas pozvoite ili posetite.

Vrabac engleski za odrasle

Učite engleski na drugačiji način!

music notes
Pozitivan efekat koji muzika ima na usvajanje jezika je dokazan u kliničkim studijama koje su sprovodili muziko-terapeuti. Uz muziku bolje se usvaja akcenat, intonacija, poboljšava memorija i gramatika a u velikoj meri utiče na raspoloženje i uživanje dok traje proces učenja a samim tim je i veća motivacija.
Dobra atmosfera koja vlada na času je izuzetno važna polaznicima koji na zabavan način stiču nova znanja. 
Ovakav vid usvajanja jezika pruža više mogućnosti za upoznavanje kulture drugog naroda i prevazilaženje ježičkih barijera koje mogu da se pojave usled nepoznavanja iste.
Rezultati koji se postižu su izuzetni, polaznici ovakvog kursa se brže oslobađaju akcenta koji je kakakterističan za Balkan i tako uspostavljaju prirodniju komunikaciju što je posebno važno osobama koje žele da rade u sredinama u kojima je osnovni jezik komunikacije engleski.