Montesori vrtić - škola stranih jezika
 +381603600344    office@vrabac.rs      

Marija Montesori (1870-1952)

1896 je izuzetna žena po imenu Marija Montesori uspela da prevaziđe sve prepreke društva u kom je živela i postala prva žena lekar u istoriji Italije. Inspiraciju za svoj rad pronašla je kod Fridriha Frobela , Eduarda Segina i Žaka Itarda. Kao naučnik, ona je prvo posmatrala decu da bi otkrila kako bi mogla da im pomogne. Dr Montesori donela pronicljiva zapažanja o ljudskom razvoju u ranim godinama života:

• Istinito čudo ljudskog razvoja je da u celom svetu, u svakoj zemlji i kulturi deca uče da hodaju, govore, misle i dolaze do istih razvojnih prekretnica u približno istom periodu tokom svojih prvih šest godina života.

• Do otprilike šeste godine, bez formalnog obrazovanja, deca širom sveta stvaraju ljude pogodne za život u vremenu, mestu i kulturi u kojoj su rođeni.

• Deca u prvim godinama života imaju " upijajuće umove " koji upiju informacije veoma brzo. Do oko šeste godine, deca misle na suštinski drugačiji način nego starija deca i odrasli. Sve što iskuse kroz telo i čula je usko vezano za njihov moždani razvoj. 

• Rane godine su vreme ubrzanog razvoja, tokom kojih se stvaraju moždane strukture koje čine osnovu za sve kasnije učenje. Dete je u kao tečnost i kao takvo veoma prilagodljivo stanju rasta i razvoja.

• Mala deca " osvajaju svet svojim rukama". Deca prvo upoznaju svet kroz svoja čula i neprestano kretanje. Pokreti dece su svrsishodni i usmereni .

• Mala deca imaju prirodnu želju za nezavisnošću. Oni žele da rade stvari za sebe. " Pomozi mi da to uradim sam " je klasičan izjava koju je Dr Montesori čula od deteta. .

• Šta odrasli zovu igra je zapravo važno posao malog deteta koje stvara funkcionalnu, nezavisna osobu. U naizgled nasumičnim aktivnostima mala deca su zapravo pažljivo usmerena na pokušaj da steknu znanja i veštine potrebne za stvaranje osobe koje će živeti u vremenu, mestu i kulturi u kojoj su rođeni.

• Obrazovanje treba da pomogne proces prirodnog razvoja deteta, umesto da pokušava da ga kontroliše i preusmerava. Dr Montesori je nazvala svoj pristup " Pomoć za život ".

• Mala deca treba da steknu realna iskustva upoznavajući se sa realnim predmetima i senzornim stimulusima koje zove ' konkretno ' iskustvo - pre nego što se razviju sposobnost da mentalno zamisle, stvaraju, i manipulišu ideje, koje zove " apstraktna misao ". Usvajanje znanja u najranijem uzrastu mora biti usmereno na realne stvari, na ruke i senzorna iskustva i kretanje mišića.

 • Kada su upoznata sa određenim predmetima  i iskustvima , deca ispoljavaju moć koncentracije koja se obično ne dovodi u  vezu sa decom mlađom od šest godina. Deca imaju veliku moć koncentracije kada imaju  jaku želju da nečemu prisustvuju ili učestvuju. Dr Montesori je provela dosta vremena u istraživanju i eksperimentisanju da pronađe predmete i aktivnosti koji drže deci pažnju. Otkrila je da je usmeravanje dečije pažnje ključ za pomoć u njihovom njihov razvoj .

• Pripremljena sredina se nalazi u srcu pristupa koji je dr. MOntesori razvila. Prostor koji je opremljen za učenje sa specijalno dizajniranim materijalima  i iskustavima može u velikoj meri da poboljša prirodni razvoj deteta .Zahvaljujući dobroj pipremljenoj sredini i ako imaju pristup ovakvom okruženju mala deca mogu da se nauče kontroli pokreta mišica, koordinaciji pookreta, u poznaju se sa osnovnim pojmovima iz nauke, matematike , rano da nauče čitanje i pisanje.

Marija Montesori - Wikipedia

Sarajlina 6 - igraonica Kamičak, 34000 Kragujevac
34000 Kragujevac
+381 60 3600344; +381 60 3600345;

Od ponedeljka do petka od 07:30 to 16:30