Montesori vrtić - škola stranih jezika
 +381603600344    office@vrabac.rs      

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije broj 022-05-30/2015-07, Vrabac je postao Predškolska ustanova.


Vrabac je jedna od prvih akreditovanih predškolskih ustanova u Kragujevcu i škola stranih jezika. Već skoro 10 godina u radu primenjujemo Montesori pedagogiju. Naši vaspitači i saradnici pored nacionalinih pohađali su i internacionalne kurseve iz ove oblasti. A direktorka Bojana Mikarić je od 2016. godine član upravnog odbora međunarodne asocijacije "Montesori Evropa".

Naši saradnici  su stručnjaci iz svojih oblasti i svako od njih ima bar jednu deceniju profesionalnog iskustva a neki i  više. Mnogi Kragujevčani su upoznati sa njihovim delom i radom.

Sledeće  2020 . godine Vrabac slavi 10-ti rođendan!
Tim povodom krerali smo nove programe a neke koje praktikujemo više godina nastavljamo da realizujemo.


Dvojezični dnevni boravak

Dragi roditelji,

U predškolskoj ustanovi Vrabac za decu stariju od godinu dana organizovan je programski sadržaj bogat kreativnim aktivnostima. Veći deo sadržaja se radi po Montesori metodi i na engleskom jeziku ali i aktivno učenje, učenje kroz igru itd.

Boravak i rad prema takvom obliku organizuje se u našoj školici od 7 sati ujutro do 17 sati posle podne (dežurstvo po potrebi i nakon 17 sati). 

Obroci se pripremaju kod nas a kvalitet hrane, jelovnik, energetske vrednosti i higijenu kontroliše Institut za javno zdravlje. Sa Institutom sarađujemo i kad je u pitanju prevencija. Do sada smo organizovali više radionica sa raznim temama. 

Naša uloga  je  da upomognemo pravilan razvoj i rast svakog deteta u kvalitetnu osobu, korisnu svojoj porodici i zajednici.

Ciljevi realizacije sadržaja u celodnevnom dvojezičnom boravku u skladu su sa opštim ciljevima osnovnog obrazovanja (tri opšta cilja)

1. Omogućiti detetu pun život i otkriti njegove/njene pune potencijale kao jedinstvene osobe

2. Omogućiti detetu razvoj kao socijalnog bića kroz život i saradnju sa ostalima kako bi doprinelo dobru u društvu

3. Pripremiti dete za dalje obrazovanje i celoživotno učenje (naučiti kako učiti)

4. Razviti interesovanje za strane jezike i kulture, i postaviti temelje za sticanje izuzetnih jezičkih i komunikacijskih  kompetencija  što pruža veću mogućnost za kasnije sticanje međunarodnih sertifikata, veći stepen tolerancije i razumevanja za druge jezike i narode, kvalitetnije obrazovanje.

Integrisani pristup raznih metoda učenja i Montesori pedagogije dovodi do raznih prednosti koje su važne za dalji razvoj i napredak učenju.  Jedna od najvažnijih prednosti  je da dete ima pozitivan i samouveren  stav  o sebi kao osobi koja saznaje i istražuje svet oko sebe. Razvijanje sposobnosti  da dete  organizovano i efikasno pristupi rešavanju zadataka. Razvijanje sposobnosti da fokusira svoju pažnju u dužim vremenskim periodima, i da istvremeno stiče iskustva koja su interesantna i obrazovna.  Pozitivan efekat dvojezične nastave na intelektualni razvoj je dokazan u mnogim studijama o jeziku i razvoju dece.

Specifični ciljevi:

•potpun i harmoničan razvoj deteta

•važnost isticanja individualnih različitosti

•lakoća procesa socijalizacije i komunikacije:

Važno nam je da nauimo decu da uče , da poboljšamo, jezičku, matematičku, i informatičku pismenost;

Partnerstvo u obrazovanju je bitan segment našeg rada i ključ uspešnog obrazovanja svakog deteta. Radionice sa roditeljima, gostujućim nastavnicima, umetnicima omogućiće osećaj važnosti grupe i pripadnosti sistemu.

Svakodnevno se trudimo da unapređujemo svoj rad sa decom. Naši Vrapčići su  učestvovali  na festivalu ekološkog obrazovanja, Đurđevdanskom karnevalu ( ove godine osvojili smo prvo mesto u kategoriji grupna maska), glumili u Pozorištu za decu, organizovali smo evropski Dan jezika, u okviru letnjih Vrabaonica išli smo u gradsko Zelenilo da sadimo cveće, posetili Akvarijum, Opservatoriju, obeležili svetski dan mira, čistih ruku i još puno toga.


Kako poboljšati komunikaciju sa detetom:

- Slušaj me – slušaću te

- Budite otvoreni za diskusiju na bilo koju temu o kojoj dete želi razgovarati,

- Ako želite da dete donosi ispravne moralne odluke, za to mora imati dovoljno informacija,

- Kada hvalite dete, pohvalu usmerite na trud, a ne na postignuće,

- Kontrolišite ton svog glasa,

- Jasno saopštite detetu šta od njega očekujete,

- Ako kritikujete, ograničite se na konkretno ponašanje koje ne odobravate, nemojte dovoditi u pitanje dete u celini, niti ljubav prema njemu,

- Nemojte dozvoliti da dete dođe u situaciju da ne želi da razgovara sa vama, dajte mu pozitivne instrukcije, koristite konstruktivnu kritiku,

- Zadržite se na trenutnom problemu,

- Slušajte više nego što pričate,

- Da bi bili dobar slušalac, morate prvo hteti da čujete šta vam deca imaju reći, ali i verovati da je to što kažu bitno,

- Vaše dete želi: da ga saslušate i da ga čujete, da mu priđete sa ozbiljnošću, da ga volite i bezuslovno prihvatate.


Sarajlina 6 - igraonica Kamičak, 34000 Kragujevac
34000 Kragujevac
+381 60 3600344; +381 60 3600345;

Od ponedeljka do petka od 07:30 to 16:30